Ein Prentisiaethau

Dod o hyd i’r cwrs iawn i chi

Prentisiaethau Cymru

Ffurfiwyd Prentisiaeth Cymru gan ei Chyfarwyddwyr presennol gydag ymroddiad ac ymrwymiad i wella’r ddarpariaeth o Brentisiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru.

Rydym yn angerddol am wella gwybodaeth a chymwyseddau’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Prentisiaethau Cymru yn arbenigo mewn darparu rhaglenni Prentisiaeth iechyd a gofal cymdeithasol wedi’u hariannu’n llawn sydd wedi’u haddasu i ddiwallu anghenion ein dysgwyr a’r cyflogwyr rydym yn gweithio gyda nhw. Mae gan ein tîm yr arbenigedd sy’n diwallu anghenion busnesau a’u gweithlu sy’n gweithredu ledled Cymru.

Cyrsiau

Tystebau

Yr hyn maen nhw’n ei ddweud