Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad am unrhyw un o’n cyrsiau neu os oes angen help arnoch i ddod o hyd i’r Brentisiaeth gywir i chi, cysylltwch â ni. Ein horiau agor yw;

Dydd Llun – Dydd Iau
9am – 5pm

Dydd Gwener
9am – 4pm

Cyfeiriad

Britannia House,
Caerphilly Business Park,
Van Rd,
Caerphilly
CF83 3GG

Gweld ar y map

Ffôn

w

Cymdeithasol

Dod o hyd i Brentisiaeth

Rydym wedi dechrau gwasanaeth am ddim sy’n eich helpu i ddod o hyd i Brentisiaeth.
Ni fu erioed amser gwell i ymgymryd â Phrentisiaeth. Mae prentisiaeth yn sicrhau bod gennych chi a’ch gweithlu’r sgiliau a’r cymwysterau ymarferol sydd eu hangen arnoch nawr ac yn y dyfodol. Mae’r gymysgedd o ddysgu ar ac oddi ar y swydd yn sicrhau bod Prentis yn dysgu’r sgiliau sy’n gweithio orau i fusnes.

Mae ein gwasanaeth paru Prentisiaethau yn rhoi cymorth i helpu unigolion a busnesau i ddod o hyd i’r Brentisiaeth ddelfrydol. Rydym am gefnogi busnesau i ddod o hyd i dalent newydd newydd ledled Cymru.

Cofrestrwch eich diddordeb

Y ffordd orau o gysylltu â ni

Phrentisiaeth Cymru

Britannia House,
Caerphilly Business Park,
Van Rd,
Caerphilly
CF83 3GG